FANDOM


Potrzeby: W Space Colony jest kilka wskaźników potzreb. Są to:

Potrzeby

Panel: Sekcja Potrzeb

Potrzeby KolonizatorówEdytuj

Potrzeby Kolonizatorów definiują to, czy dany kolonizator jest szczęśliwy, roaz czego potzrebuje. W grze wyróżnic można kilka potrzeb.

PieniądzeEdytuj

Maleje z czasem, zależnie od koloniaztora. Im wieksza pensja, tym szybciej potrzeba się regeneruje i odwrotnie.

SenEdytuj

Sen spada wraz z czasem, zależnie od kolonizatora i jego wieku. Aby zregenerować tę potrzebę, kolonizator musi przespać się w łóżku. Jeżeli w pomieszczeniu panuje hałas, koloniaztor będzie się budził i jego sen będzie trwał znacznie dłużej.

JedzenieEdytuj

Potrzeba jedzenia maleje z czasem, zależnie od kolonizatora. Aby ją zregenerowac, należy zjeśc posiłek w Mesie lub Restauracji .

RozrywkaEdytuj

Potrzeba rozrywki maleje z czasem, zależnie od koloniaztora i tego, jak cięzko pracuje. Każdy kolonizator lubi coś innego, co ma wpływ na szybkośc regeneracji potrzeby. Źle dobrane rozrywki moga ją obniżyć.

ZdrowieEdytuj

Zdrowie maleje na skutek choroby i obrażeń. Jezeli spadnie do zera, kolonizator umrze, więc należy zwracać na niego uwagę.

HigienaEdytuj

Hiegiena spada z czasem. Kolonizator, który przebywa w brudnym otoczeniu traci ją szybciej.

TowarzystwoEdytuj

Towarzystwo spada z czasem, zależnie od kolonziatora, jego pracy i otoczenia. Zaniedbanie tej potzreby skutkuje wpędzeniem kolonizatora w szaleństwo.

Zdrowie PsychiczneEdytuj

Maleje, jeżeli zaniedbuje się potrzebę Towarzystwa koloniaztora lub te, do których przywiązuje specjalną wagę (Patrz: Sekcja Potrzeby Specjalne). Szaleni kolonizatorzy moga jedynie udać się na terapię lub do izolatki. Każda metoda leczenia zabiera mniej lub więcej czasu, zaleznie od kolonizatora. (Patrz: Szaleństwo)

Potrzeby SpecjalneEdytuj

Niektórzy kolonizatorzy maja przy swoich potrzebach gwiazdki. Gwiazdki te oznaczają, że dany kolonizator przywiązuje specjalną wagę do tej potrzeby. Ma ona wiekszy wpływ na zadowolenie i zaniedbana przez dłuższy czas może wpędzić kolonziatora w szaleństwo.


Potrzeby BazyEdytuj

"Do Uzupełnienia"

Inne PotrzebyEdytuj

"Do Uzupełnienia"